Badanie naukowe dotyczące drażliwych
zachowań związanych z ASD u dzieci

O badaniu Penguin

W tym naukowym badaniu klinicznym dotyczącym autyzmu u dzieci jest obecnie oceniany lek o nazwie pimawanseryna, aby sprawdzić, czy jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu rozdrażnienia i innych zachowań u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD).

About The Penguin Study

Udział w badaniu

Do badania Penguin prowadzona jest rekrutacja dzieci z ASD, u których występują objawy drażliwych zachowań. Dziecko może się kwalifikować do udziału tym naukowym badaniu klinicznym, jeżeli spełnia następujące kryteria:

Aby pacjenci mogli wziąć udział w badaniu, muszą spełnić następujące kryteria:

  • Wiek od 5 do 17 lat
  • Rozpoznanie zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Występowanie drażliwych zachowań związanych z ASD
  • Obecność rodzica lub opiekuna, który może uczestniczyć jako partner w badaniu podczas badania
  • Możliwość przełknięcia kapsułki o średniej wielkości

Będą obowiązywać inne kryteria.

Udział w badaniu będzie trwać przez okres do 14 tygodni, co obejmuje 6-tygodniowy okres leczenia. Dzieci, które wezmą udział w tym badaniu, otrzymają badany lek albo placebo. Placebo wygląda jak badany lek, ale nie wpływa na osobę, która go przyjmuje. Nie będzie żadnych kosztów związanych z badanym lekiem lub procedurami związanymi z badaniem. Moze byc dostepne wynagrodzenie za poswiecony czas i transport.

Jeśli dziecko ukończy 6-tygodniowy okres leczenia, może zostać zakwalifikowane do 52-tygodniowego, otwartego badania kontynuacyjnego, jeśli się do niego zakwalifikuje. W tym badaniu otwartym placebo nie będzie podawane. Dzieci, które wezmą udział w tym badaniu, otrzymają badany lek – pimawanserynę.

Rozdrażnienie u dzieci z ASD

Szacuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) występują u 1 na 100 dzieci na świecie. ASD zazwyczaj definiuje się jako szereg zaburzeń w rozwoju co najmniej jednego z następujących obszarów: umiejętności społeczne, zachowania powtarzalne, mowa i komunikacja niewerbalna.

Jako rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, może Pan(i) również zauważyć u niego oznaki rozdrażnienia. Ponieważ dziecko może czasem mieć trudności z komunikowaniem tego, co myśli lub czuje, może być sfrustrowane i rozdrażnione. Często objawia się to agresją, zachowaniami autodestrukcyjnymi, takimi jak uderzanie się w głowę, przeciążenie sensoryczne (meltdown) i niszczenie zabawek.

Skieruj przyjaciela

Czy znasz młodą osobę w rodzinie lub bliską osobę, u której rozpoznano zaburzenia ze spektrum autyzmu? Może się kwalifikować do udziału w badaniu Penguin. Proszę rozważyć podzielenie się z ich rodzicami lub opiekunami informacjami, jak mogą się dowiedzieć więcej.

Refer a Friend