Zaburzenia ze spektrum autyzmu
mogą objawiać się na wiele sposobów

Czy zauważasz u swojego dziecka drażliwe zachowania?

Rozważ udział w badaniu Penguin, do którego prowadzony jest nabór dzieci w wieku 5–17 lat

About The Penguin Study

Badanie Penguin

Obecnie prowadzona jest rekrutacja dzieci w wieku od 5 do 17 lato do badania Penguin, które jest badaniem klinicznym dotyczącym zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci. Celem badania jest ocena badanego produktu leczniczego, aby określić, czy może pomóc zmniejszyć rozdrażnienie i inne zachowania u dzieci i młodzieży z ASD.

Aby pacjenci mogli wziąć udział w badaniu, muszą spełnić następujące kryteria:

  • Wiek od 5 do 17 lat
  • Rozpoznanie zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Występowanie drażliwych zachowań związanych z ASD
  • Obecność rodzica lub opiekuna, który może uczestniczyć jako partner w badaniu podczas badania
  • Możliwość przełknięcia kapsułki o średniej wielkości

Będą obowiązywać inne kryteria.

Czy zauważasz drażliwe zachowania u swojego dziecka z ASD?

Sprawdź, czy dziecko kwalifikuje się do badania Penguin.

SPRAWDŹ, CZY DZIECKO SIĘ KWALIFIKUJE

Skieruj przyjaciela

Czy znasz młodą osobę w rodzinie lub bliską osobę, u której rozpoznano zaburzenia ze spektrum autyzmu? Może się kwalifikować do udziału w badaniu Penguin. Proszę rozważyć podzielenie się z ich rodzicami lub opiekunami informacjami, jak mogą się dowiedzieć więcej.

Refer a Friend