Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utolsó frissítés: 2023. február 22.

Köszönjük, hogy csatlakozott a Clinical Consulting Services, LLC (azaz CCS) közösségéhez (továbbiakban: „CCS”, „mi”, „minket”, „miénk”). Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és a magánélethez való jogának védelme mellett. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adatait illeto gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: dpo@cssienroll.com.

Amikor meglátogatja weboldalunkat: http://www.cssienroll.com (továbbiakban: a „Webhely”), és általánosságban véve bármely szolgáltatásunkat igénybe veszi (továbbiakban: a „Szolgáltatások”, amelyek magukban foglalják a Webhelyet is), nagyra értékeljük, hogy ránk bízza személyes adatait. Nagyon komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban arra törekszünk, hogy a lehetö legvilágosabb módon elmagyarázzuk Önnek, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, és milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban. Reméljük, szán egy kis idot arra, hogy figyelmesen átolvassa ezt a tájékoztatást, mert ez fontos. Ha ebben az adatvédelmi nyilatkozatban van olyan feltétel, amellyel nem ért egyet, kérjük, azonnal hagyja abba Szolgáltatásaink használatát.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az összes olyan információra vonatkozik, melyeket a szolgáltatásainkon keresztül (a fentiek szerint ide tartozik Webhelyünk is), valamint minden kapcsolódó szolgáltatás, értékesítés, marketing vagy rendezvény során gyűjtöttünk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, mert segít megérteni, mit teszünk az általunk gyűjtött információkkal.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen információkat gyűjtünk?

Személyes adatok, amelyeket Ön közöl velünk.

Röviden: Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre.

Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket önként bocsát rendelkezésünkre, amikor érdeklodését fejezi ki a rólunk vagy termékeinkrol és szolgáltatásainkról szóló információk iránt, amikor részt vesz a Webhelyen végzett tevékenységekben, vagy más módon, amikor kapcsolatba lép velünk.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a velünk és a Webhellyel folytatott interakcióitól, az Ön döntéseitol, valamint az Ön által használt termékektol és funkcióktól függnek. Az általunk gyűjtött személyes adatok a következok lehetnek:

Ön által megadott személyes adatok. Gyűjtünk neveket, telefonszámokat, e-mail-címeket, levelezési címeket, kapcsolattartási preferenciákat, egészségügyi és egyéb, hasonló jellegű információkat.

Egyes webhelyoldalakon és alkalmazásokban regisztrálhat, hogy személyre szabott információkat kapjon. Ezeket az információkat általában a „Kapcsolatfelvétel” urlapokon gyujtjük, ahol kiválaszthatja, hogy a CCS felveheti Önnel a kapcsolatot. Az ilyen esetekben gyűjtött személyes adatok közé tartozik az Ön neve, beosztása, cége, címe, valamint elérhetoségei és e-mail-címe.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott összes személyes információnak valódinak, teljesnek és pontosnak kell lennie, és értesítenie kell minket az ilyen személyes adatok változásairól.

Automatikusan gyűjtött információk

Röviden: Néhány információt – ilyenek az IP-címe és/vagy a böngészo és az eszköz jellemzoi – automatikusan összegyűjtünk, amikor felkeresi Webhelyünket.

Bizonyos információkat automatikusan begyűjtünk, amikor Ön meglátogat, használ vagy navigál egy Webhelyen. Ezek az információk nem fedik fel az Ön konkrét személyazonosságát (például az Ön nevét vagy elérhetoségeit), de tartalmazhatnak eszköz- és használati információkat, például az IP-címét, böngészojének és eszközének jellemzoit, operációs rendszerét, nyelvi beállításokat, hivatkozó URL-eket, az eszköz nevét, országát, tartózkodási helyét, információkat arról, hogyan és mikor használja Webhelyünket, valamint egyéb technikai információkat. Ezekre az információkra elsosorban Webhelyünk biztonságának és muködésének fenntartásához, valamint belso elemzési és jelentési célokhoz van szükség.

Sok vállalkozáshoz hasonlóan mi is cookie-k és hasonló technológiák segítségével gyűjtünk információkat.

Az általunk gyűjtött információk a következoket tartalmazzák:

Napló és használati adatok. A naplózási és használati adatok szolgáltatással kapcsolatos, diagnosztikai, használati és teljesítményinformációk, amelyeket szervereink automatikusan gyujtenek, amikor Ön eléri vagy használja Webhelyünket, és amelyeket naplófájlokban rögzítünk. Attól függoen, hogy hogyan lép kapcsolatba velünk, ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, eszközinformációit, böngészoje típusát és beállításait, valamint a Webhelyen végzett tevékenységével kapcsolatos információkat, például a használathoz kapcsolódó ido- vagy dátumbélyegeket, a megtekintett oldalakat és fájlokat, a kereséseket és az Ön által végzett egyéb muveleteket (pl. a használt funkciókat), az eszközesemény-információkat, például a rendszertevékenységet, a hibajelentéseket, melyeket néha „összeomlási memóriaképnek” neveznek, és a hardverbeállításokat.

Eszközadatok. Eszközadatokat gyűjtünk, például információkat számítógépérol, telefonjáról, táblagépérol vagy bármely olyan eszközérol, amelyet a Webhely eléréséhez használ. A használt eszköztol függoen ezek az eszközadatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint az Ön IP-címe (vagy proxyszervere), eszköz- és alkalmazásazonosító számok, hely, böngészo típusa, hardvertípus, internet- és/vagy mobilszolgáltató, operációs rendszer és rendszer-konfigurációs információk.

Helyadatok. Helyadatokat gyűjtünk, például az eszköz helyére vonatkozó információkat, amelyek lehetnek pontosak vagy pontatlanok. Az, hogy mennyi információt gyűjtünk, a Webhely eléréséhez használt eszköz típusától és beállításaitól függ. Például GPS-t és más technológiákat használhatunk földrajzi helymeghatározási adatok gyujtésére. Ezek megmutatják az Ön aktuális tartózkodási helyét (az Ön IP-címe alapján). Az adatokhoz való hozzáférés megtagadásával vagy eszközén a Helymeghatározás kikapcsolásával letilthatja ezen információk gyujtését. Ne feledje azonban, hogy ha így dönt, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a Szolgáltatások bizonyos funkcióit.

2. Hogyan használjuk fel az Ön adatait?

Röviden: Adatait jogos üzleti érdekbol, az Önnel kötött szerzodésünk teljesítése, jogi kötelezettségeink betartása mellett és/vagy az Ön hozzájárulásával kezeljük.

A Webhelyünkön keresztül gyűjtött személyes adatokat az alábbiakban ismertetett különféle üzleti célokra használjuk fel. Személyes adatait ezen célokra jogos üzleti érdekbol és az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel annak érdekében, hogy szerzodést kössünk vagy teljesítsünk Önnel, és/vagy eleget tegyünk törvényi kötelezettségeinknek. Az alábbiakban felsorolt egyes célok mellett feltüntetjük azokat a konkrét feldolgozási indokokat, amelyekre támaszkodunk.

Vizsgálók, klinikai helyszíni vizsgálócsapat tagjai és más egészségügyi szakemberek (HCP-k)

Gyujtjük a klinikai vizsgálatokat végzok, a kutatók és más egészségügyi szakemberek nevét, elérhetoségeit és szakmai adatait annak érdekében, hogy azonosítsuk és értékeljük a klinikai vizsgálatokban és kutatóvizsgálatokban való segítségnyújtásra, valamint szolgáltatások nyújtására való alkalmasságot. Személyes adatait akkor gyujtjük, amikor közvetlenül megadja azokat nekünk, például amikor kifejezi vagy regisztrálja érdeklodését egy tanulmányban való részvételre a Webhelyeinken keresztül, valamint közvetlenül vagy közvetve nyilvánosan elérheto forrásokból, például webhelyekrol, címtárak és ipari hálózatok stb. A „Webhelylátogatók és mobilalkalmazás-felhasználók” címu részben bovebben olvashat a webhelyeinken keresztül történo gyujtési tevékenységeinkrol, valamint a személyes adatok felhasználásáról. Ha Ön ezt követoen részt vesz egy olyan kísérletben vagy vizsgálatban, amelyet a CCS bonyolít le vagy amelyben a CCS szolgáltatóként vesz részt, akkor az egészségügyi szakemberek (HCP-k) részvételével és teljesítményével kapcsolatos információkat is gyűjtünk. Errol bovebben a Webhely adatvédelmi nyilatkozatában és a Beleegyezo urlapunkon olvashat, amelyek itt érhetok el.

A CCS-ügyfelek által támogatott tanulmányok résztvevoi

A CCS egy globális betegtoborzó szervezet, amely szolgáltatásokat nyújt a megbízók vagy CRO-k klinikai vizsgálatainak és orvosi kutatóvizsgálat támogatására. Attól függoen, hogy a CCS milyen toborzási szolgáltatásokat nyújt egy megbízónak vagy CRO-nak, a vizsgálatban résztvevokkel kapcsolatos személyes adatokat megbízóink nevében, a megbízóval kötött szerzodéseknek és a megbízótól kapott utasításoknak megfelelően dolgozzuk fel. A CCS a szükséges mértékben feldolgozhatja a vizsgálatban résztvevok házastársára, élettársára, gondozóira és rokonaira vonatkozó személyes adatokat is, amennyiben azok közremuködnek a résztvevok vizsgálatban való részvétele során, például a kiskorú résztvevok döntéshozatalában érintett szülok vagy a cselekvoképtelen résztvevo gondozásában érintett házastársak.

A CCS által a megbízók számára nyújtott betegtoborzási szolgáltatások esetén a megbízó határozza meg, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen céllal dolgozzák fel, és mint ilyen, o az „adatkezelo”, a CCS pedig egy „adatfeldolgozó”. A CCS feldolgozói szerepe magában foglalhatja az ilyen személyes adatok továbbítását az érintett megbízónak, a megbízó kapcsolt vállalkozásainak, üzleti partnereinek és a vizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleknek.

Az, hogy a megbízók és a CCS milyen célokra használják fel a vizsgálatban résztvevok személyes adatait, a megbízó vizsgálatának természetétol függ, és ezekkel a vizsgálatspecifikus dokumentációban, különösen a vizsgálatban résztvevok hozzájárulásával kapcsolatos dokumentációban foglalkozunk bovebben, amelyet a vizsgálatban való részvétel elott elolvashat. Mint ilyen, a vizsgálat résztvevoinek el kell olvasniuk ezt a dokumentációt, hogy megértsék, hogyan dolgozzák fel személyes adataikat egy vizsgálattal kapcsolatban. Az általános áttekintés érdekében a személyes adatokat jellemzoen a vizsgálatban való részvételre való alkalmasság értékelése, a vizsgálat lebonyolítása, a vizsgálat nyomon követése, a vizsgálat tárgyát képezo terápia általános biztonságosságának és hatékonyságának értékelése, valamint a terápia hatékonyságának és megvalósíthatóságának meghatározása céljából dolgozzuk fel.

A CCS-betegadatbázisok résztvevoi

Egyes CCS-szolgáltatások a megbízók által kezelt adatbázisok („betegtoborzási adatbázisok”) fejlesztését és karbantartását foglalják magukban azon személyekrol, akik alkalmasak lehetnek klinikai vizsgálatokra és orvosi kutatóvizsgálatokra, illetve részt kívánnak venni azokban. Miután egy személyt rögzítenek a CCS betegtoborzási adatbázisaiban, a CCS kapcsolatba léphet vele további szurés céljából és továbbküldheti az orvosi érdeklodésének megfelelő klinikai vizsgálatokra vagy kutatási tanulmányokra.

Annak érdekében, hogy az ilyen betegtoborzási adatbázisaiba bevitt személyeket a megfelelő klinikai vizsgálatokba vagy kutatóvizsgálatokba közvetítse ki, a CCS a szükséges ismeretek alapján megfelelő személyes adatokat kér, gyujt és dolgoz fel az adott személy kifejezett hozzájárulásával; ezek közé tartoznak a hangfelvételek gyujtheto nevek, címek és elérhetoségek, valamint érzékeny személyes adatok.

Ilyen általunk gyűjtött érzékeny személyes adatok lehetnek például:

 • egészségügyi információk, pl.: magasság és testsúly, fizikai és mentális egészség vagy állapot, orvosi feljegyzések, fogyatékosságok,
 • etnikai hovatartozásra vonatkozó információk,
 • az orvosi kutatás érdeklődési területei,
 • genetikai adatok.

Az Ön személyes adatait gyujthetjük önkéntes jelleggel valamelyik Webhelyeinken keresztül, vagy élo interjú, esetleg átvilágító telefonhívások, illetve a CCS képviseloivel folytatott találkozók során. Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy csapatunk egyik tagja közvetlenül felvegye Önnel a kapcsolatot az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából, beleértve a telefonon vagy más módon történo közvetlen kapcsolatfelvételt, beleértve az SMS-üzeneteket, valamint a személyes adatok hozzáadását betegtoborzási adatbázisaink.

Ebben az összefüggésben a CCS a személyes adatok kezeloje.

Személyes adatainak felhasználása. Amint arról korábban szó esett, a személyes adatok betegtoborzási adatbázisokba történo gyujtésének fo célja az, hogy a betegeket egészségügyi érdeklodésük alapján megfelelő klinikai vizsgálatokhoz és kutatási projektekhez igazítsák. Például, ha egy Alzheimer-kórban szenvedo személy kifejezi vágyát, hogy klinikai kutatásban vegyen részt vagy új kezeléseket kíván igénybe venni az Alzheimer-kór vagy a kapcsolódó tünetek kezelésére, akkor:

 • önként megadhatják kapcsolattartási adataikat és releváns egészségügyi információikat a CCS-nek, hogy bekerüljenek a betegtoborzási adatbázisba
 • az új kezeléseket fejleszto CCS-ügyfél vagy -megbízó bevonhatja a CCS-t, hogy segítsen továbbítani az érdeklodo potenciális betegeket, akik hajlandóak kísérleti kezelést kipróbálni ellenorzött klinikai vizsgálati környezetben
 • amennyiben a CCS-ügyfél vagy a -megbízó klinikai vizsgálatra való jogosultsági kritériumai összhangban vannak az adott személy betegtoborzási adatbázisunkban tárolt információival, és a vizsgálatot az o földrajzi elérhetoségén belül végzik, kapcsolatba léphetünk vele és egy megfelelő klinikára irányíthatjuk, ahol a klinikai vizsgálat potenciális résztvevoinek átvilágítását végzik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szurési folyamat általában személyesen történik, és ennek során további személyes adatokat kell megadnia nekünk és/vagy a tanulmányt kezelő egyéb feleknek, így külön adatvédelmi feltételek vonatkozhatnak az ebben a szakaszban gyűjtött további személyes adatokra.

A CCS felhasználhatja az Ön személyes adatait arra, hogy válaszoljon az Ön által felénk intézett késobbi kérésekre, és idorol idore hivatkozhatunk az Ön személyes adataira, hogy jobban megértsük az Ön igényeit és azt, hogyan javíthatjuk webhelyeinket, termékeinket és szolgáltatásainkat jogos érdekeink alapján. Ugyanebbol a célból javíthatjuk vagy egyesíthetjük személyes adatait harmadik felektol kapott adatokkal. Az Ön által átadott bármely egyéb olyan információ, amely nem használható fel az Ön azonosítására (és ami ennélfogva nem minosül személyes információnak), szerepelhet a CCS által birtokolt és karbantartott adatbázisokban. A CCS anonimizált személyes adatokat is felhasználhat általános statisztikai elemzések futtatására a betegek toborzása és hasonló elemzési célok érdekében.

3. Megosztják az Ön adatait bárkivel?

Röviden: Csak az Ön beleegyezésével osztunk meg információkat, a törvényeknek való megfelelés, az Önnek nyújtott szolgáltatás, az Ön jogainak védelme, vagy üzleti kötelezettségek teljesítése érdekében.

Birtokunkban lévo adatait az alábbi jogalapon kezelhetjük vagy oszthatjuk meg:

Hozzájárulás: Adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha kifejezett beleegyezését adja, hogy személyes adatait meghatározott célra felhasználjuk.

Jogos érdekek: Adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha az jogos üzleti érdekeink eléréséhez észszeruen szükséges.

Szerzodés teljesítése: Amennyiben szerzodést kötöttünk Önnel, a szerzodés feltételeinek teljesítése érdekében feldolgozhatjuk személyes adatait.

Jogi kötelezettségek: Felfedhetjük az Ön adatait, amennyiben erre jogszabály kötelez minket, hogy megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati kéréseknek, bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy jogi eljárásnak, például bírósági végzés vagy idézés miatt (beleértve a hatóságok nemzetbiztonsági vagy bunüldözési követelményeinek teljesítése érdekében).

Létfontosságú érdekek: Felfedhetjük az Ön adatait, amennyiben szükségesnek tartjuk irányelveink esetleges megsértése, csalásgyanús helyzetek, bármely személy biztonságát fenyegeto helyzetek és illegális tevékenységek kivizsgálásához, megelozéséhez vagy intézkedés megtételéhez, valamint bizonyítékként való felhasználáshoz olyan perek esetén, amelyekben részt veszünk.

Pontosabban, az alábbi helyzetekben lehet szükségünk az Ön adatainak feldolgozására vagy személyes adatainak megosztására:

Üzleti adattovábbítások Megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk egy másik társasággal az Ön adatait bármilyen vállalati összefonódás, eszközértékesítés, finanszírozás vagy vállalatunk egészének vagy egy részének felvásárlása vagy ezekkel kapcsolatos tevékenységek során.

4. Használunk cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiát?

Röviden: Cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiákat használhatunk az Ön adatainak összegyujtésére és tárolására.

Használhatunk cookie-kat és hasonló nyomonkövetési technológiákat (például webjelzoket és pixeleket) az információk eléréséhez vagy tárolásához. Az ilyen technológiák használatának módjáról és bizonyos cookie-k elutasításának módjáról a Cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozatban olvashat részletesen.

5. Továbbítják az Ön adatait az országán kívül?

Röviden: Az Ön adatait az Ön országától eltéro országokba is továbbíthatjuk, illetve ott tárolhatjuk és feldolgozhatjuk.

Szervereink az Amerikai Egyesült Államokban találhatók. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokon kívülrol fér hozzá a Webhelyünkhöz, kérjük, vegye figyelembe, hogy adatait átadhatjuk, tárolhatjuk és feldolgozhatjuk létesítményeinkben, valamint azon a harmadik felek számára, akikkel megoszthatjuk személyes adatait (lásd: „ MEGOSZTJÁK VALAKIVEL AZ ÖN ADATAIT?” rész fent) az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térség lakója, előfordulhat, hogy ezek az országok nem rendelkeznek olyan átfogó adatvédelmi törvényekkel vagy más hasonló jogszabályokkal, mint az Ön országa. Mindazonáltal minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében a jelen adatvédelmi nyilatkozattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, beleértve az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i 2016/679 sz. rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) és csak olyan országokba továbbítjuk az Ön adatait, ahol az Adatkezelési Megállapodásaink az Európai Gazdasági térséggel azonos szintű biztonságot garantálnak.

Az Európai Bizottság általános szerződési feltételei:

Intézkedéseket hajtottunk végre az Ön személyes adatainak védelme érdekében többek között az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek felhasználásával a személyes adatok átadására vonatkozóan, történjen az átadás a csoporthoz tartozó vállalataink között, esetleg köztünk és külső szolgáltatóink között. Ezek a feltételek megkövetelik minden fogadótól, hogy az európai adatvédelmi törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban védje az EGT-ből származó összes személyes adatot, amelyet feldolgoz. Az általános szerződési feltételeket tartalmazó Adatkezelési megállapodásaink kérésre rendelkezésre állnak/itt elérhetők. Hasonló megfelelő biztosítékokat vezettünk be külső szolgáltatóinkkal és partnereinkkel szemben, illetve további információ kérésre rendelkezésre áll.

MILYEN JELLEGÜ ADATOKAT GYŰJTÜNK? PAmennyiben többet szeretne megtudni a Clinical Consulting Services, LLC által gyűjtött személyes adatok típusairól.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓT? Amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogy a Clinical Consulting Services, LLC milyen célból gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait.

MEGOSZTJÁK VALAKIVEL AZ ÖN ADATAIT? Amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogy a Clinical Consulting Services, LLC milyen típusú vagy személyazonosságú harmadik feleknek ad ki személyes adatokat, és milyen célból tesszük ezt.

MILYEN AZ ADATVÉDELMI JOGAI VANNAK? További információ a személyes adatokhoz való hozzáférési jogról.

6. Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Röviden: Adatait mindaddig megőrizzük, amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény másként írja elő.

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez a törvény (például adózási, számviteli vagy egyéb jogi előírások). Ebben a nyilatkozatban semmilyen cél nem követeli meg, hogy személyes adatait 1 évnél tovább őrizzük.

Amennyiben nincs folyamatban lévő jogos üzleti igényünk az Ön személyes adatainak feldolgozására, akkor ezeket az információkat töröljük vagy anonimizáljuk, vagy, amennyiben ez nem lehetséges (például mert személyes adatait biztonsági mentést szolgáló archívumban tárolták), akkor mindaddig biztonságosan tároljuk személyes adatait és elszigeteljük azokat minden további feldolgozástól, amíg a törlés nem lehetséges.

7. Hogyan tartjuk adatait biztonságban?

Röviden: Célunk az Ön személyes adatainak védelme szervezeti és technikai biztonsági intézkedések rendszerén keresztül.

megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezettünk be, melyeknek célja az általunk feldolgozott személyes adatok biztonságának védelme. Azonban intézkedéseink és az Ön adatai védelmére irányuló erőfeszítéseink ellenére sem garantálható, hogy az interneten keresztül történo elektronikus továbbítás vagy információtárolási technológia 100%-osan biztonságos legyen, ezért nem tudjuk megígérni vagy garantálni, hogy a hackerek, kiberbűnözők vagy más illetéktelen harmadik felek nem tudják leküzdeni védelmi vonalainkat és helytelenül begyűjteni, ellopni vagy módosítani az Ön adatait, illetve hozzáférni azokhoz. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, a személyes adatok továbbítása a Webhelyünkre és onnan az Ön saját felelősségére történik. A Webhelyet csak biztonságos környezetben szabad használni.

8. Gyűjtünk-e információkat kiskorúaktól?

Röviden: Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 18 év alatti gyermekektől és nem forgalmazunk nekik.

Tudatosan nem kérünk adatokat 18 év alatti gyermekektől és nem forgalmazunk nekik. A Webhely használatával Ön kijelenti, hogy legalább 18 éves, vagy egy ilyen kiskorú szüloje vagy gyámja, és hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen kiskorú eltartott a Webhelyet használja. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 18 évnél fiatalabb felhasználóktól gyűjtöttünk személyes adatokat, deaktiváljuk a fiókot, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket az ilyen adatok azonnal törlésre kerüljenek a nyilvántartásunkból. Amennyiben tudomására jut, hogy bizonyos adatokat 18 éven aluli gyermekektől gyűjtöttünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a dpo@cssienroll.com e-mail-címen.

9. Melyek az Ön adatvédelmi jogai?

Röviden: Egyes régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben, olyan jogokkal rendelkezik, amelyek nagyobb mértékben teszik lehetövé a személyes adataihoz való hozzáférést és az azok feletti ellenorzést. Fiókját bármikor áttekintheti, módosíthatja vagy megszüntetheti.

Egyes régiókban (például az Európai Gazdasági Térségben) a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezik. Ezek magukban foglalhatják a jogot, hogy (i) hozzáférést kérjen személyes adataihoz és másolatot szerezzen azokról, (ii) helyesbítést vagy törlést kérjen; (iii) korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását; valamint (iv) adott esetben éljen az adathordozhatósággal. Bizonyos körülmények között Önnek is jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen kérés benyújtásához használja az alábbi elérhetoségeket. Minden kérést mérlegelünk és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően járunk el.

Ha az Ön hozzájárulására hagyatkozunk személyes adatai feldolgozásához, Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint az Ön személyes adatainak a beleegyezéstől eltérő, egyéb jogszerű feldolgozási alapon történő feldolgozását sem.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa és úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük személyes adatait, Önnek jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál. Elérhetőségeiket itt találja: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Amennyiben Ön Svájcban él, az adatvédelmi hatóságok elérhetőségeit itt találja: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookie-k és hasonló technológiák: A legtöbb webböngészo alapértelmezetten elfogadja a cookie-kat. Ha szeretné, általában beállíthatja webböngészojét, hogy távolítsa el vagy utasítsa el a cookie-kat. Amennyiben úgy dönt, hogy eltávolítja vagy elutasítja cookie-kat, ez hatással lehet Webhelyünk bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira. Leiratkozni oldalunkon a hirdetők érdeklődésen alapuló hirdetéseiről, azt az alábbi címen tehet meg: http://www.aboutads.info/choices/.

10. A „Követés letiltása” funkció használata

A legtöbb webböngészo és néhány mobil operációs rendszer és mobilalkalmazás tartalmaz egy „Követés letiltása” (DNT) funkciót vagy beállítást, amelyet aktiválhat, hogy jelezze adatvédelmi preferenciáját, miszerint kéri, hogy ne figyeljék meg és ne gyűjtsenek adatokat az online böngészési tevékenységeiröl. Jelenleg még nem született egységes technológiai szabvány az olyan jelek felismerésére és alkalmazására, melyek a követés letiltását kérik. Ezért jelenleg nem reagálunk a böngészo követés letiltását kéro jelzéseire vagy bármely más olyan mechanizmusra, amely automatikusan közli az Ön döntését, miszerint nem szeretné, ha online nyomon követnék. Ha elfogadunk egy online nyomonkövetési szabványt, amelyet a jövoben követnünk kell, errol az adatvédelmi nyilatkozat átdolgozott változatában tájékoztatjuk Önt.

11. Rendelkeznek a kaliforniai lakosok különleges adatvédelmi jogokkal?

Röviden: Igen, amennyiben Ön kaliforniai lakos, különleges jogokkal rendelkezik a személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.

A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83-as szakasza, más néven „Shine The Light” törvény, lehetövé teszi kaliforniai felhasználóinknak, hogy évente egyszer ingyenesen olyan információkat kérjenek és szerezzenek be tőlünk a személyes adatok kategóriáiról (ha vannak ilyenek), amelyeket közvetlen marketingcélból harmadik feleknek továbbítottunk, illetve kérjék és beszerezzék minden olyan harmadik fél nevét és címét, akikkel a személyes információkat a közvetlenül megelozo naptári évben megosztottuk. Amennyiben Ön kaliforniai lakos és szeretne ilyen jellegű kérelmet benyújtani, kérjük, tegye meg írásban az alábbi elérhetoségen.

Amennyiben Ön 18 éven aluli, Kaliforniában él, és regisztrált fiókkal rendelkezik a Webhelyen, jogában áll kérni a webhelyen nyilvánosan közzétett nem kívánt adatok eltávolítását. Az ilyen jellegű adatok eltávolításának kéréséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetoségeinken, és adja meg a fiókjához tartozó e-mail-címet, valamint csatoljon nyilatkozatot arról, hogy Kaliforniában lakik. Ugyan gondoskodunk arról, hogy az adatok nyilvánosan ne jelenjenek meg a Webhelyen, de kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy az adatokat nem távolítjuk el teljesen vagy átfogóan minden rendszerünkből (pl.: biztonsági mentések).

CCPA adatvédelmi nyilatkozat

A CCPA, vagyis Kalifornia állam fogyasztói adatvédelmi törvénye a „helyi lakos” fogalmát a következoképpen határozza meg:

(1) minden olyan személy, aki nem ideiglenes vagy átmeneti célból tartózkodik Kalifornia államban, és

(2) minden Kalifornia államban lakóhellyel rendelkezo személy, aki azonban ideiglenes vagy átmeneti célból Kalifornia államon kívül tartózkodik.

Az összes többi személyt „nem helyi lakosként” határozzák meg.

Amennyiben a „helyi lakos” definíciója vonatkozik Önre, figyelembe kell vennünk bizonyos jogokat és kötelezettségeket az Ön személyes adatait illetoen.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?

Az alábbi jellegű személyes adatokat gyűjtöttük össze az elmúlt tizenkét (12) hónapban:

Típus Példák Összegyujtve
A. Azonosítók Elérhetoség, például valódi név, álnév, postai cím, telefonszám vagy mobil kapcsolattartási szám, egyedi személyi azonosító, online azonosító, IP-cím, e-mail-cím és fióknév IGEN
B. A kaliforniai ügyfélnyilvántartási törvényben felsorolt személyes adatok kategóriái Név, elérhetoség, végzettség, foglalkoztatás, foglalkoztatási előzmények és pénzügyi adatok IGEN
C. A kaliforniai vagy szövetségi törvények által védett osztályozási jellemzok Nem és születési ido IGEN
D. Kereskedelmi információk Tranzakciós információk, vásárlási előzmények, pénzügyi adatok és fizetési információk NEM
E. Biometrikus adatok Ujjlenyomatok és hanglenyomatok NEM
F. Internetes vagy más hasonló hálózati tevékenység Böngészési előzmények, keresési előzmények, online magatartás, érdeklődési adatok, valamint a velünk és más webhelyeinkkel, alkalmazásainkkal, rendszereinkkel és hirdetéseinkkel való interakciók IGEN
G. Földrajzi helymeghatározási adatok Eszköz helye NEM
H. Hanganyag, elektronikus, vizuális, ho-, szaglószervi vagy egyéb hasonló információ Üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban készített képek és hang-, videó- vagy hívásfelvételek NEM
I. Szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információk Vállalkozási elérhetoségeink üzleti szintu szolgáltatásaink nyújtása érdekében; munkakör, valamint szakmai tapasztalat és képesítések, amennyiben állás kapcsán jelentkezik hozzánk NEM
J. Oktatási információk Diáknyilvántartások és névjegyzéki információk NEM
K. Egyéb személyes adatokból levont következtetések A fent felsorolt összegyűjtött személyes adatok bármelyikébol levont következtetések profil vagy összefoglaló létrehozásához, például az egyén preferenciáiról és jellemzoirol NEM

Az említett kategóriákon kívül más személyes adatokat is gyujthetünk amikor Ön személyesen, online, telefonon vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk az alábbiak miatt:

 • segítség fogadása ügyfélszolgálati csatornáinkon keresztül;
 • részvétel vásárlói felmérésekben vagy versenyeken; és
 • annak érdekében, hogy könnyebben biztosíthassuk szolgáltatásainkat az Ön számára és könnyebben válaszolhassuk meg a kérdéseit.

Hogyan használjuk és osztjuk meg személyes adatait?

Az adatgyujtési és -megosztási gyakorlatainkról további információ ebben az adatvédelmi nyilatkozatban található.

A kapcsolatfelvételhez használja a privacy@cssienroll.com e-mail-címet vagy a jelen dokumentum alján található elérhetoségeink egyikét.

Amennyiben Ön egy meghatalmazott képviselőt vesz igénybe leiratkozási jogának gyakorlásához, megtagadhatjuk a kérést, ha a meghatalmazott képviselő nem nyújt be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy érvényes felhatalmazást kapott az Ön nevében eljárni.

Megosztják az adatait mással?

Személyes adatait kiadhatjuk szolgáltatóink számára a köztünk és az egyes szolgáltatók között létrejött írásbeli szerzodés alapján. Minden szolgáltató egy profitorientált szervezet, amely a nevünkben dolgozza fel az információkat.

Személyes adatait felhasználhatjuk saját üzleti céljainkra, például belso kutatások végzésére technológiai fejlesztés és demonstráció céljából. Ez nem minosül személyes adatai „eladásának”.

A Clinical Consulting Services, LLC az elmúlt 12 hónapban nem adott ki vagy adott el semmilyen személyes adatot harmadik félnek üzleti vagy kereskedelmi célból. A Clinical Consulting Services, LLC a jövoben nem értékesít személyes adatokat, amelyek a webhely látogatóihoz, felhasználóihoz és más fogyasztóihoz tartoznak.

Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai

Jog az adatok törlésének kéréséhez – Törlési kérelem

Kérheti személyes adatainak törlését. Ha személyes adatainak törlését kéri tőlünk, tiszteletben tartjuk kérelmét, és töröljük személyes adatait, a törvényben meghatározott bizonyos kivételektol eltekintve, például (de nem kizárólagosan), ha egy másik fogyasztó gyakorolja a szólásszabadsághoz való jogát, jogi kötelezettségbol eredo megfelelőségi követelményeknek eleget téve vagy bármely olyan eljárás érdekében, mely illegális tevékenységek ellen véd.

Tájékoztatáshoz való jog – Megismerésre irányuló kérelem

A körülményektol függoen joga van tudni, hogy:

 • gyujtjük-e és felhasználjuk-e az Ön személyes adatait;
 • melyek az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái;
 • melyek az összegyűjtött személyes adatok felhasználásának céljai;
 • eladjuk-e személyes adatait harmadik félnek;
 • melyek az általunk üzleti célból értékesített vagy nyilvánosságra hozott személyes adatok kategóriái;
 • melyek azon harmadik felek kategóriái, akiknek a személyes adatokat üzleti célból eladták vagy nyilvánosságra hozták; és
 • mi a személyes adatok gyujtésének vagy értékesítésének üzleti vagy kereskedelmi célja.

A hatályos jogszabályokkal összhangban nem vagyunk kötelesek olyan fogyasztói információkat megadni vagy törölni, amelyeket fogyasztói kérésre válaszul azonosítottak, vagy egyedi adatokat újra azonosítani a fogyasztói kérés ellenorzése céljából.

A megkülönböztetésmentességhez való jog a fogyasztói adatvédelmi jogok gyakorlása során

Nem különböztethetjük meg Önt, ha gyakorolja személyiségi jogait.

Ellenorzési folyamat

Kérésének kézhezvételekor igazolnunk kell személyazonosságát, hogy megállapíthassuk, Ön ugyanaz a személy, akirol a rendszerünkben információt tárolunk. Ezek az ellenorzési intézkedések megkövetelik, hogy információk megadására kérjük Önt, hogy össze tudjuk hasonlítani azokat az Ön által korábban megadott adatokkal. Például az Ön által benyújtott kérés típusától függoen bizonyos információk megadását kérhetjük, hogy az Ön által megadott információkat össze tudjuk hasonlítani a már nyilvántartásunkban lévő adatokkal, vagy kapcsolatba léphetünk Önnel egy olyan kommunikációs csatornán keresztül (pl.: telefonon vagy e-mailben), amelyet korábban rendelkezésünkre bocsátott. A körülményektol függoen más ellenorzési módszereket is alkalmazhatunk.

A kérelmében megadott személyes adatokat csak személyazonosságának vagy a kérelem benyújtására vonatkozó jogosultságának igazolására használjuk fel. Amennyire lehetséges, kerüljük, hogy ellenorzés céljából további információkat kérjünk Öntől. Ha azonban nem tudjuk ellenorizni az Ön személyazonosságát az általunk már tárolt adatok alapján, további adatok megadását kérhetjük személyazonosságának ellenorzése, valamint biztonsági vagy csalásmegelozési okokból. Az ilyen kiegészíto információkat azonnal töröljük, amint befejeztük a személyazonosság ellenorzését.

Egyéb adatvédelmi jogok

 • Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok hibásak vagy már nem relevánsak, illetve kérheti az adatok kezelésének korlátozását.
 • Kijelölhet egy meghatalmazott képviselot, aki a CCPA értelmében kérelmet nyújt be az Ön nevében. Elutasíthatunk olyan meghatalmazott képviselotol érkezo kérelmet, amelyben nem nyújtottak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a CCPA-val összhangban érvényes felhatalmazással rendelkeznek az Ön nevében történo eljárásra.
 • Kérheti, hogy lemondhasson személyes adatai harmadik félnek történo jövobeni értékesítésérol. A leiratkozási kérelem kézhezvételét követoen a lehetö legrövidebb idon belül, de legkésobb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül intézkedünk.
 • E jogok gyakorlásával kapcsolatban keressen minket az alábbi e-mail-címen: privacy@cssienroll.com, vagy a jelen dokumentum alján található elérhetoségek egyikén. Ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük adatait, kérjük, ossza meg velünk aggályait.

12. Frissítjük ezt a közleményt?

Röviden: Igen, szükség szerint frissítjük ezt az értesítést a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot idorol idore frissíthetjük. A frissített verziót egy frissített „Feldolgozott” dátum jelzi, és a frissített verzió azonnal hatályba lép, amint elérhetővé válik. Amennyiben lényeges változtatásokat hajtunk végre ebben az adatvédelmi nyilatkozatban, akkor értesíthetjük Önt a változásokról szóló tájékoztatás jól látható közzétételével vagy egy közvetlenül Önnek küldött értesítéssel. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük adatait.

13. Hogyan kereshet minket ezzel a közleménnyel kapcsolatban?

Ha kérdése vagy megjegyzése van a nyilatkozattal kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) e-mailben az alábbi címen: dpo@cssienroll.com, telefonon a 866.277.4888-as telefonszámon, illetve postai úton:

Clinical Consulting Services, LLC

Adatvédelmi tisztviselö

1099 Winterson Road, Suite 136

Linthicum, MD 21090

Amerikai Egyesült Államok

14. Hogyan tekintheti át, frissítheti vagy törölheti az Öntől gyűjtött adatokat?

Országa vonatkozó jogszabályai alapján Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Öntől gyűjtött személyes adatokhoz, illetve módosítani vagy törölni azokat bizonyos körülmények között. Ha kérni szeretné személyes adatainak felülvizsgálatát, frissítését vagy törlését, kérjük, kérelmezze itt. Kérésére 30 napon belül válaszolunk.